Gobri Zöld Veltelini
2020

palack: 1.890 Ft -1+
  kosárba

GoBri SKR Zöldveltelini
2019

palack: 3.490 Ft -1+
karton: 19.266 Ft -0+
  (3.211 Ft/palack) kosárba

Kékhegy Pince Zöldveltelini
2017

palack: 3.290 Ft -1+
  kosárba

Rubin Guerilla Zöldveltelini
2019

palack: 2.750 Ft -1+
karton: 15.180 Ft -0+
  (2.530 Ft/palack) kosárba